ONLINE PODUKA
klavira
INDIVIDUALNA "ON LINE" PODUKA

Vrlo popularna metoda učenja glazbe u razvijenijim zemljama, a sada je dostupna i kod nas. Posebno je često koriste naši ljudi koji žive u inozemstvu jer je višestruko povoljnija a kvaliteta poduke je iznad prosječna i uspjeh je zagarantiran. Online nastavnici klavira su iskusni i nagrađivani, posebno educirani za ovaj način rada, sa dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom u glazbenim školama i privatnim podukama.

PREPORUČA SE
Poduka iz klavira ili klavijatura pogodna za učenike koji su na putu ili žive van dostupnosti glazbenih škola, a žele kvalitetnu poduku iz klavira ili jednostavno nemaju dovoljno slobodnog vremena za odlazak u glazbenu školu.

Online poduka namijenjena je za djecu od 10 godina starosti na dalje, jer se smatra da mlađa djeca ne mogu biti usredotočena na rad s profesorom koji nije fizički kraj njega. U tom slučaju ne preporuča se kao osnovna ili jedina poduka, osim u iznimnim situacijama (povremene poduke zbog priprema za natjecanja  ili nadoknade gradiva zbog bolesti i sl.).


PODUKA SADRŽI
Nastavni sat od 60 minuta predstavlja individualan rad s polaznikom u koji je po procjeni profesora uključena i nastava iz solfeggia potrebna za gradivo na kojem se radi u praktičnom dijelu sata - sviranju (ukoliko je potreba).


KAKO FUNKCIONIRA
Nakon odabira programa, dogovaraju se termini i vrijeme poduka, te nastavnik kontaktira polazika i upoznaje ga sa načinom rada.

Izabire se program, tj. kompozicije za izvođenje, te se izrađuje nastavni plan za svakoga polaznika individualno. Nakon toga, može započeti nastava pojedinačnih individualnih satova ili kontinuirana nastava po stalnim terminima.
Potrebno je imati instrument te računalo s kamerom ili smartphone sa instaliranom aplikacijom za videorazgovor (skype, viber, facebook messenger i sl.).